Weeklikse kommissie betalings, vir so lank as wat die kliŽnte hulle premies betaal.
Geen premie invorderings nie.
Geen betalings namens skemalede om die skema se pemies op datum te hou nie.
Geen gesukkel om die skema se premies op datum te hou om goedgekeurde eise uitbetaal te kry nie.
Eise word as individuele polisse hanteer.
Geen uitgawes om kwitansieboeke te laat druk nie.
Geen boekhouding van premies nie.
Geen kans dat agente met die skemas se pemies kan verdwyn nie.
Geen "burial society meetings" nie.
Geen ďgooi-gooiĒ (addisionele) bydraes as gevolg van onvoldoende fondse vir begrafnisse nie.
Geen uitsortering van debietorders wat "gehop" het nie.
Geen regulatoriese risiko nie.
Geen finansiŽle risiko nie. 
Gratis verkoopopleiding en bemarkingondersteuning.
Gratis opleiding in terme van die FAIS Wet en die FICA Wet.
Gratis administratsie opleiding
Word 'n Verteenwoordiger van Headstart Consult CC en verdien 'n maandeliks herhalende inkomste.

Geleenthede beskikbaar regoor Suid-Afrika.

Ons bied jou 'n geleentheid om finansiŽle produkte wettiglik te verkoop in terme van Artikel 7(3) van die "Financial Advisory and Intermediary Services Act, Act 37 of 2002" (FAIS Wet).

Ons innoverende sake-model bied die volgende voordele aan die Verteenwoordiger van Headstart Consult

KONTAK
Fanus van der Merwe
082 958 1017

Fanusvdm@gmail.com
SAKE-GELEENTHEID
Onderskryf deur AFRICAN UNITY LIFE LIMITED, 'n gemagtigde finansiŽle diensteverskaffer, FSP 8447.
[EMAIL DISCLAIMER]   [WEBSITE TERMS & CONDITIONS]   [PRIVACY POLICY]   [COPYRIGHT NOTICE]   [SITEMAP]
'n Gemagtigde finansiŽle diensteverskaffer. FSP 40749
JOU VOORSPRONG
HOE GAAN EK VOORT?
Graad 12 of Matriek.
Internet toegang & eie PC.
E-pos adres (Ons sal eenaan jou verskaf.)
Rekenaardrukker.
Bankrekening om u kommissie te kan ontvang.
"Fit & Proper" status soos vereis deur die "Financial Advisory and Intermediary Services Act (FAIS Act)".
VEREISTES
Geen publieke kantoor nodig nie. U kan in die gerief van u eie huis werk.