OMTRENT ONS
Meer oor die onderskrywer...
Eerlikheid
Integriteit
Betroubaarheid
Oplossingfokus
KliŽntesorg
Onderskryf deur AFRICAN UNITY LIFE LIMITED, 'n gemagtigde finansiŽle diensteverskaffer, FSP 8447.
[EMAIL DISCLAIMER]   [WEBSITE TERMS & CONDITIONS]   [PRIVACY POLICY]   [COPYRIGHT NOTICE]   [SITEMAP]
MISSIE:
Om begrafnisondernemers, wat nie eie FSP-lisensies het nie, te help om polisse wettiglik te verkoop, en
Die publiek se premies en voordele te beskerm deur middel van onderskrywing deur Ďn versekeraar en 'n risiko-vrye betaalmetode.
Gestig in 2008
FSP lisensie bekom in 2009
Onderskryf deur African Unity Life Limited sedert 2009
AGTERGROND:
VISIE:

Om die voorkeur verskaffer van begrafnispolisse te wees deur:
KERNWAARDES:
Pro-aktiewiteit, en
Innoverende produkte en dienste
Ons waarde-proposisie...
'n Gemagtigde finansiŽle diensteverskaffer. FSP 40749
JOU VOORSPRONG