KLAGTES
Rig asseblief alle klagtes skriftelik aan:

Fanusvdm@gmail.com.

Indien u klagte nie binne ses (6) weke bevredigend opgelos is nie, het u ses (6) maande tyd om 'n skriftelike klagte by die langtermyn-versekering ombud in te dien by:

Privaatsak X45
Claremont
Kaapstad
7735

Telefoon: (021) 657 5000
Faks:        (021) 674 0951
Onderskryf deur AFRICAN UNITY LIFE LIMITED, 'n gemagtigde finansiŽle diensteverskaffer, FSP 8447.
[EMAIL DISCLAIMER]   [WEBSITE TERMS & CONDITIONS]   [PRIVACY POLICY]   [COPYRIGHT NOTICE]   [SITEMAP]
'n Gemagtigde finansiŽle diensteverskaffer. FSP 40749
JOU VOORSPRONG