Underwritten by AFRICAN UNITY LIFE LIMITED, an authorised financial services provider, FSP 8447.
Meer oor die onderskrywer...
An authorised financial services provider. FSP 40749
YOUR ADVANTAGE
Dankie vir jou navraag.

Let asseblief op dat Artike 7(3) van die Financial Advisory and Intermediary Services Act 37 of 2002 (FAIS Act) stipuleer dat 'n finansiŽle diensteverskaffer (in die algemenee meer bekend as 'n FSP) "may only conduct financial services related business with a person rendering financial services if that person has, where lawfully required, been issued with a license for the rendering of such financial services ... or is a representative as contemplated this Act".  Dit wil sÍ: u moet oor u eie FSP lisensie beskik, of as verteenwoordiger van 'n gemagtigde FSP aangestel wees om 'n finansiŽel verwante sake-onerneming te mag bedryf.

Dit is waar Headstart Consult CC in die prenyjie kom.

Headstart Consult CC is 'n gemagtigde finansiŽle diensteverskaffer (FSP 40749). Ons missie is:
[EMAIL DISCLAIMER]   [WEBSITE TERMS & CONDITIONS]   [PRIVACY POLICY]   [COPYRIGHT NOTICE]   [SITEMAP]
Ons waardeproposisie...
Om begrafnisondernemers, wat nie eie FSP-lisensies het nie, te help om polisse wettiglik te verkoop, en
Die publiek se premies en voordele te beskerm deur middel van onderskrywing deur Ďn versekeraar en 'n risiko-vrye betaalmetode.
Tensy u oor u eie FSP lisensie beskik, sal ons u as verteenwoordiger op Headstart Consult CC se lisensie moet aanstel ten einde instaat te wees om sake met u te kan doen. U sal verantwoordelik wees vir die lisensiefooi wat jaarliks aan die Raad op FinansiŽle Dienste (FSB) betaalbaar is. Ons vorder die lisensiefooi maandeliks via die onderskrywer in. 
Honesty and Integrity Declaration (slegs in Engels beskikbaar)
Conflict of Interest Declaration (slegs in Engels beskikbaar)
Voordele van ons betaalmetode...
Laai asseblief die bogenoemde verklarings, sowel as die kwotasieversoek-vorm (slegs in Engels beskikbaar) hieronder af.
Qutation Request Form (slegs in Engels beskikbaar)
Die voltooide verklarings en kwotasieversoek-vorm moet na ons teruggestuur word deur middel van e-pos of faks. Ons sal so spoedig moontlik op u versoek reageer.
Terwyl u wag...
Let asseblief op dat dit van u verwag sal word om ons interne "FAIS & FICA Awareness Training" program te doen. Laai gerus die program dadelik af. (Dit bestaan slegs uit vier-en-'n-half bladsye informasie, gevolg deur vyf bladsye oop-boek veelvuldige keuse self-toets vraestel.)
FAIS & FICA Awareness Training. (slegs in Engels beskikbaar)
Let op dat die voltooide vraestel aan ons ge-epos of faks moet word, en deur ons ontvang moet word as 'n voorwaarde om as verteenwoordiger van Headstart Consult CC aangestel te kan word.
E-pos: compliance@headstartconsult.com.
Faks: 086 538 1017
'n Geraamde sertifikaat sal aan u uitgereik word na ontvangs van u voltooide "FAIS & FICA Awareness Training" vraestel. 
Example FAIS & FICA Awareness Training Certificate. (slegs in Engels beskikbaar)
Wat om volgende te verwag...
U sal 'n kwotasie namens African Unity Life Limited ontvang. Indien die kwotasie aanvaar word, moet u aseblief die kwotasie onderteken en terugstuur na ons deur middel van e-pos of faks:
E-pos: fanus@headstartconsult.com
Faks: 086 538 1017
Na ontvangs van African Unity se kwotasie, sal Headstart Consult u telefonies kontak om die verteenwoordiger-oreenkoms te voltooi, wat daarn na u ge-epos salword vir ondertekening en parafering.

Na ontvangs van die getekende verteenwoordiger-ooreenkoms sal Headstart Consult die volgende per koerier na u stuur:
'n "Member Application Form" (om nuwe skemalede in te skryf).
n "Policy Amendment Form" (om wysigings aan 'n skemalid se polis aan te bring in die toekoms) (Daardie dokumente sal verpersoonlik wees met u skema se naam , asook u kontakbesonderhede).
'n "EazyPay Sales Guide."
'n "EazyPay Administration Manual."
'n Besending  EasyPay nommer wat aan u skema toegeken is (wat u aan die individuele lede op die "Member Application Form" sal allokeer).
'n "Master Policy" van African Unity, in terme waarvan u skema onderskryf word (d.w.s. Die SkemareŽls).
'n "Compliance File" vir die bogenoemde dokumente, asook ander voldoenings dokumente wat u in 'n veilige plek moet bewaar en byderhand hÍ ingeval 'n inspekteur van die FSB, of 'n voldoenings-beampte van Headstart Consult CC daarvoor vra.
'n Geraamde "FAIS & FICA Awarness Training Certificate."
'n Geraamde "Authorisation Certificate", wat sertifiseer dat u 'n gemagtigde verteenwoordiger van Headstart Consult CC (FSP 40749) is en dat u deur African Unity Life Limited (FSP 8447) onderskryf word.
'n Geraamde "FAIS Disclosure" sertifikaat.
You will need Adobe Reader installed on your PC to download the documents on this page..

If
Adobe Reader is not installed on your PC, click here to download the latest version for free.
Adobe
Voor ons kan oorweeg om u as verteenwoordiger op Headstart Consult CC se lisensie aan te stel, moet u ons van die volgende ondertekende verklarings, tesame met 'n leesbare afskrif van u ID dokument voorsien.
Met ontvangs van die bogenoemde verklarings, sal ons 'n agtergrond ondersoek by die Raad op FinansiŽle Dienste (FSB) doen om vas te stel of u nie "debar" is om finansiŽle produkte in Suid-Afrika te kan verkoop nie. 
Laai asseblief die "Headstart EazyPay Funeral Policy Product Brochure" af en maak uself vertroud met die basiese reŽls van die skema.
Headstart EasyPay Begrafnispolis Brosjure.
Lees meer oor waarom EasyPay die beste betaalmetode vir begrafnispolisse is.
Waarom EasyPay Brosjure.
Lees meer oor waarom u met Headstart Consult CC sake behoort te doen.
Headstart Consult se waardeproposisie.
Jou welvaart begin hier!
Meer oor ons voldoenings
dienste verskaffer...
Wat om nou te doen...
Voorbeeld van die FSP lisensie wat u sal ontvang (slegs in Engels beskikbaar)
E-pos: fanus@headstartconsult.com
Faks: 086 538 1017
Indien u vanuit 'n publieke kantoor werk, moet daardie dokumente in'n prominente plek vertoon word, waar die publiek dit sal sien.